Vlaamse duale leerlingen vertrekken op ErasDu

  • 17 november 2021

Meer dan 70 leerlingen uit verschillende bso- en tso-opleidingen en duaal leren zijn vanaf 14 november eindelijk op ErasDu vertrokken, ofwel Erasmus Duaal. Daar hebben ze door de coronacrisis lang op moeten wachten. De leerlingen lopen twee weken stage in het buitenland binnen hun eigen opleidingstraject. 

Bij de vorige editie van ErasDu, ondertussen geleden van het schooljaar 2018-2019, vertrokken 55 deelnemers naar het buitenland. In de voorbije schooljaren konden er geen leerlingen op ErasDu gaan wegens de coronacrisis, hoewel er wel 85 kandidaten waren in 2019-2020.

De korte stage in het buitenland geeft de deelnemende leerlingen de kans om te reflecteren over waar ze staan als toekomstige werknemer. Het ErasDu-project overstijgt scholen en onderwijsnetten, zo worden leerlingen uit verschillende studierichtingen, scholen en onderwijsnetten in het buitenland maximaal gegroepeerd in een regio.

De leerlingen die naar het buitenland trekken lopen daar twee weken stage, met minstens drie werkdagen per week. De week kan worden aangevuld met maximaal één lesdag en één dag bedrijfsbezoek per week. De leerling oefent normaal gezien het beroep uit waarvoor hij of zij een opleiding volgt, maar kan ook een beroep uitoefenen dat een specialisatie is in hetzelfde domein, bijvoorbeeld een kok die zich wil specialiseren in patisserie.

Na coronapauze verder bouwen op succesvolle eerdere edities

Het schooljaar 2017-2018 was het eerste werkjaar van het ErasDu-project. Toen gingen in totaal 41 Vlaamse duaal lerenden uit 10 deelnemende scholen naar het buitenland. Er werden ook 13 leerlingen uit het buitenland ontvangen. Dat zet het totaal op 54 deelnemers voor een eerste, succesvolle editie van ErasDu. 

Ondanks de korte duur van de uitwisseling, heeft ErasDu een grote meerwaarde voor de vakkennis van de deelnemers. “De chef heeft mij geleerd hoe ik alle soorten granen kan laten poffen. Achter de bar heb ik meerdere cocktails mogen maken, met veel positieve reviews. In de zaal heb ik vooral de coördinatie tussen de keuken en de zaal geleerd en ik heb dat zelfs enkele keren alleen mogen organiseren", zegt Sam, die een opleiding Kelner/Barman volgt en op Erasmus ging naar Estland. 

Vlaamse begeleider Maarten, die meeging naar Italië, onderstreept dan weer vooral de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en hun voordeel op de arbeidsmarkt: “Onze jongeren zijn opengebloeid en staan sterker in het leven. Bovendien is de Europass Mobility een interessante adelbrief voor hun verdere carrière.”

ErasDu is een initiatief van vzw Connectief, met steun van de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op de website van vzw Connectief.