Stuurman binnenscheepvaart duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

 • Maritieme opleidingen

Graad

 • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert onder supervisie van de schipper volgende taken uitvoeren:

 • besturen van het vaartuig
 • aan- en afmeren
 • controleren bij laden en lossen
 • het evacuatieplan toepassen
 • dekinstallaties onderhouden en herstellen
 • voorraden opvolgen
 • de werking van de installaties en het reddingsmaterieel controleren

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

 • Beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart, niveau 4

Duur van de opleiding

1 jaar