Duaal leren in jouw school / centrum?

Geloof je net als wij in de straffe combinatie van leren op school én op een reële werkplek? Duaal leren is een slimme en motiverende formule waarbij jongeren schoollopen combineren met competenties verwerven op de werkplek. En dat in diverse studiegebieden. 

Alleen maar voordelen

  • Je school krijgt meer voeling met de praktijk.
  • Duaal leren past beter bij de leerstijl van sommige leerlingen en spreekt meer aan.
  • Jongeren kunnen de toekomstige werkvloer beter inschatten.
  • De formule helpt hen om te weten te komen wat ze later willen doen: werken of verder studeren en een diploma of getuigschrift behalen.

Zo gaat het praktisch in zijn werk

Stap 1:

dien een aanvraag tot programmatie in

Om een duale opleiding te kunnen aanbieden, moet je als school een aanvraag tot programmatie indienen. Alle praktische info om dit regelen vind je hier voor het gewoon secundair onderwijs en hier voor het buitengewoon secundair onderwijs. 

Bezorg je aanvraag ten laatste op 30 november van het schooljaar vóór het schooljaar waarin je de duale opleiding wil aanbieden (voor programmaties met het oog op een opstart op 1 september 2019 is dit uitzonderlijk 31 december 2018 voor het gewoon secundair onderwijs en 28 februari 2019 voor het buitengewoon secundair onderwijs). Je krijgt ten laatste 4 maanden later bericht of je de opleiding mag aanbieden.

Stap 2:

stel een trajectbegeleider aan

Je moet een trajectbegeleider aanstellen in je school die samen met de leerling een geschikte onderneming zal zoeken en het volledige leertraject zal opvolgen. 

Goed om te weten: ook voor trajectbegeleiders is er een specifiek vormingsaanbod voorhanden dat je hier kan raadplegen.
 

Stap 3:

aan de slag

Werd de aanvraag van je school goedgekeurd, dan mag je leerlingen inschrijven die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en (bijna) klaar zijn om te leren op een werkplek. 

De competenties die leerlingen moeten behalen, liggen vast in een standaardtraject. Dat omvat verder ook alle info over de toelatingsvoorwaarden, studiebewijzen en het deel van de opleiding dat op de werkplek moet gebeuren. 

De trajectbegeleider ondersteunt de leerling bij het zoeken van een erkende werkplek, het intakegesprek, sluit de overeenkomst af en werkt samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uit. Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming kan de trajectbegeleider de vorderingen van de leerling nauw opvolgen. 

De klassenraad beoordeelt of de leerling geslaagd is. De trajectbegeleider en de mentor van de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad. 
 

Benieuwd ? Leg je oor te luisteren

Wie kan je beter vertellen wat de troeven van duaal leren zijn dan de ervaringsdeskundigen zelf? We laten leerlingen, leerkrachten én ondernemingen uit verschillende sectoren aan het woord.