Nieuw sectoraal partnerschap Handel voor duaal leren

  • 14 oktober 2021

De sociale partners van de detailhandel, de voedingshandel en de zelfstandige kleinhandel slaan de handen in elkaar met onderwijs- en werkpartners om een nieuw sectoraal partnerschap (SP) Handel op te richten. Daarmee willen ze een boost geven aan duaal leren in hun sector. 

Met de opstart van de SP Handel willen de sector en de onderwijs- en werkpartners enerzijds de instroom van jongeren in duaal leren verhogen en anderzijds het aanbod aan werkplekken kwalitatief en kwantitatief versterken. Daarvoor werken ze een sectorale aanpak uit om ondernemingen te informeren, adviseren, ondersteunen en mobiliseren voor duaal leren en dat met aandacht voor de verscheidenheid in de sector. Zo kunnen er bijvoorbeeld accenten worden gelegd naargelang het type onderneming, zoals een aanpak op maat voor kmo’s en grote ondernemingen. 

De handelssector en de onderwijs- en werkpartners gaan samen nieuwe duale trajecten ontwikkelen, zoals Onthaal, Organisatie en sales en Winkelmedewerker. De nieuwe opleidingen zullen toespitsen op digitalisering, e-commerce en andere nieuwe ontwikkelingen in de sector. De sector wil onder andere via mentoropleidingen en bijscholingen ook helpen om kwalitatieve ondernemingen te selecteren als kandidaat-leerwerkplek.

Duaal leren in de handelssector is een welkome nieuwigheid, want het biedt heel wat voordelen: niet alleen draagt de sector ertoe bij dat toekomstige werknemers goede startkwalificaties hebben die aansluiten op de reële noden van de arbeidsmarkt, maar ook worden hiermee sectorspecifieke uitdagingen aangepakt, bijvoorbeeld de invulling van knelpuntberoepen als winkelmedewerker en -manager. Daarnaast liggen er ook kansen voor kortgeschoolden of mensen met beperkte ervaring, want dankzij duaal leren zou de instroomdrempel verlagen.