Medewerker slagerij duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Voeding

Graad

  • Tweede graad bso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • de slager helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij de verwerking van vleeskwartieren en slachtafval
  • producten klaarmaken om ze in een consumptiecircuit te brengen onder de vorm van vlees, vleesbereidingen of vleesproducten rekening houdend met de regelgeving op vlak van hygiëne en voedselveiligheid

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de tweede graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft
  • medisch geschikt bevonden zijn indien je rechtstreeks in aanraking komt met voedingswaren of -stoffen en die waren kan verontreinigen of besmetten (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding tenzij er aanleiding is tot herevaluatie)

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie medewerker slagerij, niveau 2

Duur van de opleiding

2 jaar