Koetswerk duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Auto

Graad

  • Derde graad bso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • carrosserie-onderdelen van voertuigen demonteren en monteren
  • beschadigde plaatonderdelen vervangen of herstellen
  • oppervlaktes voorbewerken om ze spuitklaar te maken volgens de richtlijnen van de constructeur

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

"Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie, niveau 3 
  • Beroepskwalificatie voorbewerker carrosserie, niveau 3
  • Beroepskwalificatie demonteur-monteur carrosserie, niveau 3

Duur van de opleiding

2 jaar