Elektrotechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

 • Mechanica-elektriciteit

Graad

 • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • draden en kabels trekken
 • elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
 • fouten zoeken en herstellingen uitvoeren
 • installaties in werking stellen conform het AREI
 • in een industriële context onderhoud uitvoeren op installaties
 • storingen detecteren en herstellingen uitvoeren aan elektrotechnische delen met het oog op het preventieve en correctieve onderhoud van elektrische installaties

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad tso waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie elektrotechnicus, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit, niveau 4

Duur van de opleiding

2 jaar