Elektromechanische technieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Mechanica-elektriciteit

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • preventieve en correctieve elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren om de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, ...) van industriële machines, installaties of systemen te waarborgen en de verwachte levensduur te verzekeren 

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft 

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie elektromecanicien, niveau 4 

Duur van de opleiding

2 jaar