Eerste boek over levenslang en duaal leren is een feit

  • 4 februari 2018

In het voorjaar van 2018 werd het eerste boek over duaal leren voorgesteld in het Vlaams Parlement. De titel ‘Leren duaal leren’ spreekt boekdelen, want het nieuwe systeem om te leren en op te leiden is volop in beweging. Er is dus nog heel wat ruimte om bij te leren. Duaal en levenslang leren bundelen in één boek leek de perfecte match.


“Wanneer technologische innovatie met grote snelheid op ons afkomt, is het noodzakelijk om continu over de juiste competenties te beschikken”, benadrukt Vickie Dekocker, teamverantwoordelijke innovatie bij SYNTRA Vlaanderen en mede-auteur van het boek ‘Leren duaal leren’. “Om dat te bereiken, zijn ‘levenslang’, ‘op maat’ en ‘digitaal’ belangrijke sleutelwoorden. Die komen dan ook uitgebreid aan bod in het boek.”


Bovendien kan duaal leren enkel een succes worden via co-creatie. Het komt erop aan om opleidingsinstellingen financieel te stimuleren om samen te werken. En op beleidsvlak is het nodig dat de diverse onderwijs- en werkpartners een gemeenschappelijk doel nastreven. “Onderzoek toont aan dat landen met een sterk uitgebouwd duaal systeem een leerhouding ontwikkelen die voor de rest van de loopbaan behouden blijft. Zo worden vernieuwingen ook sneller opgepikt”, zo besluit Dekocker.
 

Bron: https://pers-en-media.syntravlaanderen.be/pressreleases/levenslang-en-duaal-leren-vinden-elkaar-in-het-eerste-boek-leren-duaal-leren-2635849