Dier en milieu duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Land- en tuinbouw

Graad

  • Derde graad bso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • helpen bij het opfokken en verzorgen van landbouwhuisdieren
  • gemechaniseerd werk uitvoeren rekening houdend met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen om de productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, ...) te realiseren 

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie assistent dierlijke productie,niveau 2
  • Beroepskwalificatie bestuurder van landbouwmachines, niveau 3

Duur van de opleiding

2 jaar