Dakwerker duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Bouw

Graad

  • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • daken (platte daken en niet-metalen dakbedekking bij hellende daken) in al hun details op een correcte manier isoleren, afdichten en bedekken met leien, pannen, platen, stroken en prefabelementen om gebouwen wind- en waterdicht te maken

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft 
  • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding)

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie dakafdichter, niveau 3 
  • Beroepskwalificatie dakdekker niet-metalen dakbedekking, niveau 3

Duur van de opleiding

1 jaar