Chemische procestechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Chemie

Graad

  • Derde graad tso: Se-n-Se

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • productiegegevens opvolgen en analyseren
  • de productie instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en sturen aan de installatie en vanuit de controlekamer

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het 3e leerjaar van de 3e graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie procesoperator chemische en farmaceutische industrie, niveau 4

Duur van de opleiding

1 jaar