Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Maritieme opleidingen

Graad

  • Derde graad bso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert steeds onder supervisie van de schipper volgende taken uitvoeren: 

  • besturen van het vaartuig,  aan- en afmeren
  • controleren bij het laden en lossen, toepassen van het evacuatieplan
  • onderhouden en herstellen van dekinstallaties, opvolgen van voorraden
  • controleren van de werking van de installaties en het reddingsmaterieel

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft
  • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (eenmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding)

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart, niveau 4

Duur van de opleiding

 2 jaar