Bakkerijtechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Voeding

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • bakkerij- en banketbakkerijproducten bereiden
  • vergelijkende tests uitvoeren om maak- en bewaarprocessen te optimaliseren en/of te vernieuwen volgens de voorschriften van de voedselveiligheid om de (banket)bakkerijproducten te verbeteren en (banket)bakkers gericht te informeren

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie kwaliteits- en procesverantwoordelijke (banket)bakkerij, niveau 4

Duur van de opleiding

2 jaar